Tag Archives for " izazivanje nacionalne "

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

Nanošenje lake telesne povrede nije predviđeno kao zakonsko obeležje osnovnog oblika krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti

Krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti može izvršiti samo učinilac koji je pripadnik određene nacionalne, verske i rasne grupacije suprotne onoj kojoj pripadaju oštećeni.