Tag Archives for " iskaza oštećene saslušane u svojstvu svedoka "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Osuđujuća presuda protiv prvog okrivljenog ne može se zasnivati isključivo na iskazu drugog okrivljenog koji je u predistražnom postupku u policijskoj upravi prvo izjavio da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog a potom na glavnom pretresu izmenio svoju odbranu negirajući da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog, već je rekao da je istu dobio od njega.

Kvalitet iskaza oštećene saslušane u svojstvu svedoka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Kvalitet iskaza oštećene saslušane u svojstvu svedoka

To što se oštećena na pripremnom ročištu izjasnila da ne želi da vodi krivični postupak protiv okrivljenog ne znači da on nije izvršio krivično delo na njenu štetu koje mu je stavljeno na teret.