Tag Archives for " glašavanje video-reklamom "

Nadležnost za odlučivanje o tužbenom zahtevu da se prekine sa obmanjujućim oglašavanjem video-reklamom

UPRAVNO PRAVO

Nadležnost za odlučivanje o tužbenom zahtevu da se prekine sa obmanjujućim oglašavanjem video-reklamom

Za odlučivanje o tužbenom zahtevu da tuženi prekine sa obmanjujućim oglašavanjem video-reklamom, stvarno je nadležan osnovni sud, a ne Upravni sud.