Tag Archives for " duševne bolove u slučaju teškog invaliditeta bračnog druga "

Pravo bračnog druga na novčanu naknadu za duševne bolove u slučaju teškog invaliditeta bračnog druga

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo bračnog druga na novčanu naknadu za duševne bolove u slučaju teškog invaliditeta bračnog druga

U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica, sud može dosuditi njegovom bračnom drugu, deci i roditeljima novčanu naknadu za njihove duševne bolove.