Svojstvo službenog lica kod osnovnog oblika krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Svojstvo službenog lica kod osnovnog oblika krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

Kod krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, svojstvo službenog lica u smislu člana 112. stav 3. tačka 3. KZ, ima i lekar specijalistia u zdravstvenom centru koji je odlučivao o pravu oštećene na abortus, koje podrazumeva ispunjavanje niza zakonom određenih uslova i procedura.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)