SUVERENOST GRAĐANA I REFERENDUM

NEDOUMICE

USTAVNO PRAVO

UDK: 342.573(497.11)
COBISS.SR-ID 53410569

Povodom Predloga zakona o referendumu i narodnoj inicijativi
SUVERENOST GRAĐANA I REFERENDUM
* Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Suverenost građana i referendum su u bliskom srodstvu. Cenzus uspešnosti obaveznog referenduma predviđenog za promenu Ustava važi samo za noveliranje najvišeg opšteg akta zemlje, a za ostale obavezne i druge referendume cenzus uspešnosti treba da određuje onaj ko ih raspisuje, zavisno od njihovog značaja.
Ključne reči: suverenost građana, referendum, referendumsko pitanje, cenzus uspešnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)