Superveštačenje

PROCESNO PRAVO

Superveštačenje

U situaciji kada je obavljeno više veštačenja, sud je dužan, u skladu sa odredbom člana 271. stav 4. ZPP, da odredi novo veštačenje koje će poveriti drugom veštaku i o tome obavesti stranke, a pre svega je dužan da pokuša da nalaze veštaka usaglasi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)