Suđenje u odsustvu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Suđenje u odsustvu

Ispunjeni su svi zakonski uslovi da se okrivljenom sudi u odsustvu, kada su u konkretnom slučaju preduzete sve zakonske mere da se okrivljeni pronađe i da se sudi u njegovom prisustvu, s obzirom da okrivljeni nije dostupan državnim organima i da postoje naročito važni razlozi da se okrivljenom sudi iako je odsutan, a sve u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)