Sud smatra Sloveniju odgovornom za “izbrisane” ljude posle raspada SFRJ – Presuda u slučaju Kurič i ostali protiv Slovenije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Sud smatra Sloveniju odgovornom za “izbrisane” ljude posle raspada SFRJ

Presuda u slučaju

Kurič i ostali protiv Slovenije1)

(Predstavka br. 26828/06) 23. jul 2010.

1. Osnovne činjenice
Jedanaest podnosilaca predstavke mahom su bivši državljani Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) koji su u Sloveniji imali stalni boravak, aposle proglašenja nezavisnosti Slovenije 1991. godine ili nisu tražili slovenačko državljanstvo u propisanom vremenskom
roku, ili jesu podneli zahtev za državljanstvo ali im ono nije dodeljeno.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)