Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE
Pitanja i odgovori

Da li je javni beležnik dužan da potpiše svaku stranicu solemnizacione klauzule, odnosno klauzule o overi potpisa ili je dužan da uz to potpiše i svaku stranicu privatne isprave koju su stranke podnele na overu, imajući u vidu izmene i dopune Zakona o javnom beležništvu?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)