Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li je i do koje mere javni beležnik dužan da se upušta u punovažnost punomoćja u pogledu forme i sadržine ako je to punomoćje overio drugi javni beležnik?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)