Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li je dozvoljena overa potpisa (legalizacija) na ispravi sačinjenoj na stranom jeziku ako notar ne zna jezik na kojem je isprava sastavljena, uz napomenu u klauzuli o overi potpisa da notar nije mogao da proveri njenu sadržinu jer ne zna jezik na kojem je sastavljena?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)