Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Članom 4. st. 1. i 2. Zakona o prometu nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 93/14, 121/14 i 6/15) propisano je da se ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave i da je za taj posao isključivo nadležan javni beležnik na čijem se području nalaze nepokretnosti koje su predmet ugovora, dok je u članu 2. tog zakona propisano da se prometom nepokretnosti, u smislu tog zakona, smatra prenos svojine uz naknadu ili bez naknade.
Imajući u vidu citirane propise, da li su punovažni predugovori, aneksi ugovora o prometu nepokretnosti i sporazumi o raskidima ugovora o prometu nepokretnosti koje je potvrdio, tj. solemnizovao javni beležnik koji ne bi bio mesno nadležan za potvrđivanje glavnih ugovora o prometu nepokretnosti u smislu člana 4. stav 2. navedenog Zakona?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)