Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li vršilac dužnosti javnog beležnika prilikom sačinjavanja javnobeležničkih isprava upotrebljava pečate i štambilje javnog beležnika čiju dužnost vrši ili upotrebljava sopstvene pečate i štambilje?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)