Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li vršilac dužnosti javnog beležnika javnobeležničke poslove upisuje u sopstvene knjige ili u knjige javnog beležnika čiju dužnost vrši?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)