Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li je javni beležnik dužan da utvrđuje pravni sled i da zahteva da se dostavi dodatna dokumentacija kada je prodavac stekao predmetnu nepokretnost ugovorom koji je solemnizovao javni beležnik, a nije se uknjižio ili je dovoljan dokaz o vanknjižnom vlasništvu samo taj ugovor koji je javna isprava?

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)