Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji – Mere i aktivnosti za realizaciju ciljeva reforme –

UDK: 351.074(497.11)

STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI – Mere i aktivnosti za realizaciju ciljeva reforme –
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda.

Rezime: U svim oblastima društva, pa i u oblasti javne uprave, Republika Srbija je započela reformske procese i aktivnosti. Neke od planiranih aktivnosti su već dale određene rezultate u oblasti državne uprave, ali su od 2014. godine aktivnosti proširene i na ceo sistem javne uprave.
Strategijom reforme javne uprave i Akcionim planom za njeno sprovođenje, utvrđeni su opšti i posebni ciljevi reforme, kao i ključni principi na kojima se zasniva. Rezultati reforme se prate svake godine na osnovu izveštaja o realizovanim aktivnostima, a prema njima najveći broj aktivnosti je realizovan u okviru prvog cilja koji se odnosi na proces racionalizacije broja zaposlenih, optimizacije, restruktuiranja državne uprave i uvođenja E-usluga.

Ključne reči: reforma, javna uprava, strategija, akcioni plan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)