Sticanje prava svojine putem nasleđivanja

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine putem nasleđivanja

Nasleđivanje predstavlja derivativni način sticanja prava svojine, pri kojem sticalac svoje pravo izvodi iz prava svojine ostavioca, što znači da onaj ko se poziva na nasleđivanje, kao osnov sticanja, mora dokazati da je ostavilac bio vlasnik stvari.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)