Sticanje prava svojine po osnovu održaja

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine po osnovu održaja

Nesavesnost držaoca kao prepreka za sticanje svojine održajem ne može se izvesti iz same okolnosti da je u javnim knjigama kao vlasnik nepokretnosti upisano drugo (pravno ili fizičko) lice, već je upisani vlasnik dužan da iznese dokaze kojima će oboriti pretpostavku savesnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)