Sticanje prava službenosti putem održaja

STVARNO PRAVO

Sticanje prava službenosti putem održaja

Da bi tužilac uspeo u sporu za utvrđenje prava službenosti putem održaja, neophodno je utvrditi da je vlasnik povlasnog dobra faktički ostvarivao službenost za vreme od 20 godina, a vlasnik poslužnog dobra se tome nije protivio.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)