Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti

UDK: 347.72.036(497.11)
340.134:347.72(497.11)

STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI
Dr Milovan Milić, dipl. pravnik.

Rezime: Pored osnovnih odredaba Zakona o privrednim društvima i pravnih formi privrednih društava, ovim zakonom, u delu četvrtom, posebno je predviđeno sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti privrednih društava.
Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti privrednih društava je novi pravni institut koji je u privredno zakonodavstvo uveden prethodnim Zakonom o privrednim društvima, i koji je prestao da važi stupanjem na snagu važećeg Zakona o privrednim društvima.
Uređujući sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti privrednih društava, Zakonom o privrednim društvima,1) pored pojma i osnovnih odredaba, uređeni su postupak sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti, posledice povrede odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti i shodna primena na društvo sa ograničenom odgovornošću.2)

Ključne reči: sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti i postupak sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)