Šteta nastala u vezi sa opasnom stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Šteta nastala u vezi sa opasnom stvari

Šteta nastala u vezi sa opasnom stvari smatra se da potiče od te stvari, izuzev ako se dokaže da ona nije bila uzrok štete, a imalac opasne stvari oslobađa se odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenog ili trećeg lica koju on nije mogao predvideti i čije posledice nije mogao izbeći ili otkloniti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)