Šteta na stablima usled postavljanja elektrostuba

OBLIGACIONO PRAVO

Šteta na stablima usled postavljanja elektrostuba

Kada oštećeni dozvoli preduzeću da postavi električni stub u njegovom dvorištu, pa mu ono nanese štetu na voćnim stablima, dužno je da mu pričinjenu štetu naknadi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)