Stečaj povezanih privrednih društava

UDK: 347.736

STEČAJ POVEZANIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije.

Rezime: Zakonom o stečaju nije posebno uređeno pitanje sprovođenja zajedničkog postupka stečaja nad svim povezanim privrednim društvima. Zato je u praksi sporno da li se i pod kojim uslovima može sprovesti takav postupak. Sistematskim i logičkim tumačenjem može se pouzdano zaključiti da je takav postupak pravno moguće sprovesti u okviru postojećeg normativnog uređenja stečaja. Zato je potrebno prethodno doneti rešenje o spajanju već pokrenutih postupaka stečaja nad povezanim privrednim društvima. Time se stvaraju neophodne procesnopravne pretpostavke za sprovođenje jedinstvenog postupka unovčenjem novine, ili prodajom svih povezanih privrednih društava kao pravnih lica. Novčana sredstva ostvarena unovčenjem imovine povezanih društava raspoređuju se na svakog od njih srazmerno prethodno utvrđenom procentu tržišne vrednosti njihove pojedinačne imovine u odnosu na ukupnu procenjenu vrednost celokupne imovine svih povezanih društava i tako utvrđuje zasebna stečajna masa svakog povezanog privrednog društva koja će predstavljati predmet namirenja njihovih pojedinačnih poverilaca u skladu sa zakonom propisanim isplatnim redovima. Nad povezanim privrednim društvima može se sprovesti jedinstven postupak reorganizacije usvajanjem zajednički predloženog unapred pripremljenog plana za sva povezana privredna društva. Jedinstveni postupak reorganizacije povezanih društava se može sprovesti i nakon pokretanja stečajnog postupka, uz uslov da se prethodno donese rešenje o spajanju svih postupaka stečaja nad tim licima i zajednički predložen plan za sve njih usvoji na način i pod uslovima propisanim odredbom člana 165. Zakona o stečaju.

Ključne reči: povezana privredna društva; jedinstven postupak stečaja; rešenje o spajanju postupka stečaja; jedinstvena reorganizacija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)