Stambeni odnosi

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Stambeni odnosi

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na apelantičine navode o kršenju principa objektivne nepristranosti, proizvoljnoj primjeni materijalnog i procesnog prava kada u obrazloženju osporene odluke nema ničega što ukazuje na kršenje principa objektivne nepristranosti suda, kao ni na proizvoljnu primjenu relevantnih propisa na apelanticinu štetu, te kada je Vrhovni sud za svoju odluku dao jasne razloge.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)