Sprovođenje jedinstvenog krivičnog postupka u slučaju kada je više lica okrivljeno za više krivičnih dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sprovođenje jedinstvenog krivičnog postupka u slučaju kada je više lica okrivljeno za više krivičnih dela

Jedinstveni krivični postupak može se sprovesti u slučaju kada je više lice okrivljeno za više krivičnih dela, ali samo ako između izvršenih krivičnih dela postoji međusobna veza i ako postoje isti dokazi, a ako je za neka od tih krivičnih dela nadležan niži, a za neka viši sud, za sprovođenje jedinstvenog krivičnog postupka nadležan je viši sud.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)