Sporazumi kojima se zaposleni odriču zarade i pravne zaštite za slučaj prestanka radnog odnosa

USTAVNO PRAVO

Sporazumi kojima se zaposleni odriču zarade i pravne zaštite za slučaj prestanka radnog odnosa

Sporazumi kojima se zaposleni odriču prava da sudskim putem ostvare svoja potraživanja iz radnog odnosa, nisu pravno valjani sa stanovišta odredbe člana 60. stav 4. Ustava RS, kojom se jemči da se zaposleni ne može odreći zarade kao pravične naknade za rad i pravne zaštite za slučaj prestanka radnog odnosa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)