Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine, ni člana III tač. 1, 3. i 5. Ustava Bosne i Hercegovine kada nema ništa što bi ukazivalo da je Sud BiH proizvoljno primijenio materijalno pravo kada je utvrdio da je tužiteljica titular prava vlasništva na predmetnim nekretninama, jer ih je stekla na osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ kao država sukcesor a u međuvremenu nije postignut dogovor o raspodjeli sukcesijom stečene imovine između različitih nivoa vlasti u BiH.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)