Spor pune jurisdikcije

UPRAVNO PRAVO

Spor pune jurisdikcije

Kada nađe da osporeni upravni akt treba poništiti, Upravni sud će presudom rešiti upravnu stvar ako priroda stvari to dozvoljava i ako utvrđeno činjenično stanje pruža pouzdan osnov za to i takva presuda u svemu zamenjuje poništeni akt (spor pune jurisdikcije).

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)