Spor po tužbi zaposlenog kome je izrečena disciplinska mera

RADNO PRAVO

Spor po tužbi zaposlenog kome je izrečena disciplinska mera

U sporu po tužbi zaposlenog kome je izrečena disciplinska mera, sud nema punu jurisdikciju, pa ne može odlučivati o samoj disciplinskoj odgovornosti zaposlenog, ali je ovlašćen da ispituje da li je odluka o izrečenoj meri u skladu sa zakonom, odnosno opštim aktom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)