Spajanje krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Spajanje krivičnog postupka

O spajanju krivičnog postupka odlučuje sud koji je nadležan za sprovođenje jedinstvenog postupka, a protiv rešenja kojim je određeno spajanje postupka ili kojim je odbijen predlog za spajanje nije dozvoljena žalba, niti se može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)