Solidarna obaveza okrivljenih da snose troškove krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Solidarna obaveza okrivljenih da snose troškove krivičnog postupka

Sud je ovlašćen da ceni da li je ili nije moguće, u slučaju kada je više okrivljenih oglašeno krivim, odrediti koliki će deo troškova snositi svaki od njih i da, ako to nije moguće, odredi da svi okrivljeni solidarno snose troškove.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)