Smetanje državine poseda

STVARNO PRAVO

Smetanje državine poseda

Prvostepeni sud pre nego što se upusti u ocenu osnovanosti tužbenog zahteva zbog smetanja državine poseda, potrebno je da oceni da li je tužba tužioca podneta blagovremeno u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje i učinioca, a najkasnije u roku od godinu dana od nastalog smetanja, shodno članu 77. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)