Smetanje državine

STVARNO PRAVO

Smetanje državine

Kad komunalno preduzeće daje objedinjeni račun za više vrsta usluga postupa protivpravno kad isključi korisniku vodu koja je plaćena, zbog neplaćenog dela računa koji se odnosi na potrošnju gasa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)