Službeno lice

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO

Službeno lice

Okrivljeni koji je bio raspoređen na upravnim poslovima, na prijemu i obradi zahteva za izdavanje biometrijskih dokumenata, ima svojstvo službenog lica a nije od odlučnog značaja činjenica da li je on za obavljanje tih radnih poslova i zadataka imao i pisanu odluku ili rešenje nadležnog funkcionera, jer je njemu faktički povereno obavljanje tih poslova.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)