Slobodna ocjena dokaza

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Slobodna ocjena dokaza

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. u vezi sa stavom 3. tačka d) Evropske konvencije kada sud u svojoj presudi u potpunosti opiše proces pojedinačne ocjene dokaza, te njihovog dovođenja u međusobnu vezu i izvođenje zaključka da je apelantkinja počinila predmetno krivično djelo za koje je oglašena krivom, te kada apelantkinjinim navodima nisu dovedene u pitanje garancije iz tačke d) stava 3. navedenog člana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)