Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Ne postoji obaveza državnog organa da sačini ispravu koja sadrži informaciju koju traži podnosilac zahteva, već samo da tražiocu učini dostupnim već sačinjenu ispravu koja sadrži traženu informaciju od javnog značaja, bilo tako što će mu omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja ili što će mu dostaviti kopiju traženog dokumenta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)