Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Radno veće Osnovnog suda se oglasilo nenadležnim za odlučivanje po mojoj tužbi iz radnog spora a veće Višeg suda ukida tu odluku i vraća je Osnovnom sudu na postupak i odlučivanje.
Istovremeno je, po uputstvu o pravnom leku na doneto rešenje od strane poslodavca (u konkretnom slučaju Opština), pokrenut tužbom i postupak pred Upravnim sudom, iako je bila očigledna nenadležnost tog suda.
Sve se dešava 2014. godine. Nakon toga Osnovni sud se oglasio nenadležnim a Viši sud je, kao drugostepeni, potvrdio tu odluku. (U veću Višeg suda sede iste sudije koje su prvi put ukinule odluku prvostepenog suda.) Tako je odluka prvostepenog suda postala pravnosnažna, a ubrzo nakon toga se i Upravni sud oglasio nenadležnim. Sve zajedno je trenutno u Vrhovnom kasacionom sudu gde sudija odlaže ročište (održano je ročište) jer ne zna šta da radi sa pravnosnažnošću odluke suda opšte nadležnosti. Svesna je da je Osnovni sud nadležan, ali ne zna kako to da obrazloži.
Uzaludan mi je bio napor da kroz sudsku praksu pokušam da nađem odluku suda na koju bi se sudija pozvala u obrazloženju svoje odluke.
(B. V. Beograd)

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)