Saizvršilaštvo u izvršenju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Saizvršilaštvo u izvršenju krivičnog dela

Nepostojanje prethodnog dogovora nije prepreka za postojanje saizvršilaštva, jer saizvršilaštvo postoji ne samo onda kada svaki od saizvršilaca preduzima radnje izvršenja krivičnog dela, već kada neki od saizvršilaca ne preduzima neposrednu radnju koja je po zakonu radnja izvršenja krivičnog dela, već prilikom izvršenja krivičnog dela preduzima druge radnje koje omogućavaju i doprinose izvršenju tog dela, ali da postoji volja kod tih lica da se krivično delo izvrši zajednički.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)