ROKOVI ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 347.131.2:349.2(497.11)
COBISS.SR-ID 85573641

ROKOVI ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA

* Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji.

Rezime: Zastarelost je institut obligacionog prava koji se odnosi na novčano potraživanje. Opšta pravila propisana sadržajem Zakona o obligacionim odnosima vrede i kada se radi o zastarelosti novčanog potraživanja iz radnog odnosa nezavisno od toga da li je imalac prava poslodavac, odnosno zaposleni. Kada je reč o vremenu potrebnom za zastarelost ovog potraživanja merodavna je odredba člana 196. Zakona o radu koja se odnosi na sva potraživanja iz radnog odnosa. Ona određuje i merodavni događaj koji se odnosi na dospelost toga potraživanja. Uslov za njenu primenu je radni odnos povodom koga je ono nastalo. Prigovor zastarelosti je materijalno-pravno sredstvo koje zavisi od volje dužnika. Njegova osnovana upotreba sprečava ispunjenje novčane obaveze.

Ključne reči: zastarelost, opšta pravila, opšti i posebni rokovi zastarelosti, vreme zastarelosti, novčano potraživanje iz radnog odnosa i nastanak obaveze.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)