Rok zastarjelosti za pokretanje i vođenje postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Rok zastarjelosti za pokretanje i vođenje postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze

Obaveza pokretanja postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za tu povredu, odnosno vođenje postupka zastarijeva protekom tri mjeseca od dana pokretanja postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)