Rok zastarelosti potraživanja naknade štete

OBLIGACIONO PRAVO

Rok zastarelosti potraživanja naknade štete

I u situaciji kada lečenje tužioca nije okončano, a konstatovane su trajne promene psihičke prirode, a štetni događaj se desio 1999. godine, tužba je podneta 2012. godine, tada je tužiočevo potraživanje naknade štete zastarelo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)