Rok zastarelosti naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova

USTAVNO PRAVO

Rok zastarelosti naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova

Rok zastarelosti naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti računa se od trenutka kada je bolest iz akutne faze prešla u hroničnu fazu i tako poprimila oblik konačnog stanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)