Rok za žalbu protiv presude prekršajnog suda

PREKRŠAJNO PRAVO

Rok za žalbu protiv presude prekršajnog suda

Žalba protiv presude prekršajnog suda podnosi se u roku od osam dana od dana dostavljanja presude, a rok za žalbu teče od dana kada je okrivljenom dostavljen prepis presude, a ako okrivljeni ima branioca od dana kada je njemu dostavljen prepis presude.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)