Rok za žalbu protiv odluke skupštine opštine o prestanku mandata odbornika, kao i o potvrđivanju mandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Rok za žalbu protiv odluke skupštine opštine o prestanku mandata odbornika, kao i o potvrđivanju mandata novom odborniku

Rok za žalbu Upravnom sudu protiv odluke skupštine opštine o prestanku mandata odbornika, kao i o potvrđivanju mandata novom odborniku, računa se od dana donošenja takve odluke, a ne od dana uručenja rešenja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)