Rok za podnošenje tužbe radi zaštite državine

PROCESNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe radi zaštite državine

Tužba radi smetanja poseda podnosi se u roku od 30 dana od saznanja za smetanje a ako poslednji dan pada u dan kada sud ne radi, rok ističe protekom prvog narednog dana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)