Rok za održaj kada je u pitanju društvena svojina

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Rok za održaj kada je u pitanju društvena svojina

Rok za održaj kada je u pitanju društvena svojina počinje teći od 4. 7. 1996. godine kada je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)