Rok za odlučivanje u upravnom postupku

UPRAVNO PRAVO

Rok za odlučivanje u upravnom postupku

Kada se postupak pokreće povodom zahteva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci najdocnije u roku od dva meseca, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)