Rok za izvršenje činidbe kada nije određen presudom

PROCESNO PRAVO

Rok za izvršenje činidbe kada nije određen presudom

Kada presuda ne sadrži rok u kojem je tužena obavezana da isplati naknadu štete, onda se ima uzeti da je rok za izvršenje činidbe 15 dana, a za spor male vrednosti osam dana, ako posebnim propisima nije drugačije određeno. Ukoliko parnični sud propusti da u odluku unese rok za ispunjenje obaveze, izvršni sud će taj rok odrediti u rešenju o izvršenju, kako propisuje Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)