Revizija u imovinskopravnim sporovima

PROCESNO PRAVO

Revizija u imovinskopravnim sporovima

U imovinskopravnim sporovima revizija nije dozvoljena kada se tužbeni zahtev odnosi na utvrđenje prava svojine na nepokretnostima, potraživanja u novcu, predaju stvari ili izvršenje neke druge činidbe, ako vrednost predmeta spora pobijanog dela ne prelazi dinarsku protivvrednost 100.000 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja tužbe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)